ประกาศ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 

ประกาศ :: ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ปีการศึกษา 2563

ประกาศ :: ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  

ประกาศ :: ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ :: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ :: ประกาศการประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ห้องประบัติการ (E-bidding)

(Download :: เอกสารประกวดราคา , บก06 , รายการราคารวม , รายการคุณลักษณะเฉพาะ )

ประกาศ :: ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยครั้งที่ 2 (ยาม)

ประกาศ :: ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ  ครั้งที่ 2  Download เอกสารแนบ

ประกาศ :: ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ 

ประกาศ :: ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ   คลิกDownload เอกสารแนบ

ประกาศ :: รับสมัครนักเรียนรอบ 2 

ประกาศ :: รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 , นักเรียนชั้น ม.4 , นักเรียนย้ายเข้า

ประกาศ :: ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง 

ประกาศ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศ :: ยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร ปีการศึกษา 2562

ประกาศ :: รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2562

ประกาศ :: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

ประกาศ :: รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ :: รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรี

kk