ประกาศ :: ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ ::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ :: ผลสอบการคัดเลือก แม่บ้าน คนสวน ,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ :: รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

                   คลิก Download ใบสมัคร

ประกาศ :: รับสมัครเจ้าหน้าที่ ,พนักงานขับรถ

ประกาศ :: รับสมัครแม่บ้าน - คนสวน 

ประกาศ :: รับสมัครนักเรียน แบบ Online ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2565

ประกาศ :: รับสมัครนักเรียน แบบ Online ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2565 

ประกาศ :: รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 

ประกาศ :: ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ :: รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตรจ้างเอกแนะแนว และเอกภาษาอังกฤษ (รอบที่ 3)

ประกาศ :: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกแนะแนว

ประกาศ :: ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ :: ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ 

ประกาศ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเครูอัตราจ้าง

ประกาศ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ประกาศ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ :: ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ :: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ :: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล  ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 

ประกาศ :: ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ปีการศึกษา 2563

ประกาศ :: ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  

ประกาศ :: ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ :: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ :: ประกาศการประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ห้องประบัติการ (E-bidding)

(Download :: เอกสารประกวดราคา , บก06 , รายการราคารวม , รายการคุณลักษณะเฉพาะ )

ประกาศ :: ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยครั้งที่ 2 (ยาม)

ประกาศ :: ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ  ครั้งที่ 2  Download เอกสารแนบ

kk