ประกาศ :: ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

                ประกาศวันเวลาสอบ   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1   
                ประกาศวันเวลาสอบ   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4   

ประกาศ :: รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

                คลิก Download ใบสมัคร

ประกาศ :: รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ

ประกาศ :: รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
ประกาศ ::
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                   เอกสารประกาศ   เอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกาศ :: ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ

ประกาศ :: ประกาศการหยุดเรียน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

ประกาศ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฎศิลป์

ประกาศ :: รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฏศิลป์

ประกาศ :: รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกเคมี

ประกาศ :: ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ ::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ :: ผลสอบการคัดเลือก แม่บ้าน คนสวน ,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ :: รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

                   คลิก Download ใบสมัคร

ประกาศ :: รับสมัครเจ้าหน้าที่ ,พนักงานขับรถ

ประกาศ :: รับสมัครแม่บ้าน - คนสวน 

ประกาศ :: รับสมัครนักเรียน แบบ Online ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2565

ประกาศ :: รับสมัครนักเรียน แบบ Online ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2565 

ประกาศ :: รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 

line3

kk