ประกาศ :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างอาคารเรียน

ประกาศ :: ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 108ล/30 

ประกาศ :: เอกสารประกวดราคาจ้าง (e-bidding) อาคารเรียน 108ล/30 

ประกาศ :: สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26

ประกาศ :: ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ :: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ :: รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ประกาศ :: ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่พัสดุและบัญชี)

ประกาศ :: รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่พัสดุและบัญชี)

ประกาศ :: ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอน)

ประกาศ :: ผลประมูลราคาจำหน่ายอาหารโรงอาหาร

 

kk