ประกาศ :: ห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  , ย้ายเข้า

ประกาศ :: ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ :: ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประกาศ ::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ :: ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

                ประกาศวันเวลาสอบ   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1   
                ประกาศวันเวลาสอบ   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4   

ประกาศ :: รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

                คลิก Download ใบสมัคร

ประกาศ :: รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ

ประกาศ :: รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
ประกาศ ::
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                   เอกสารประกาศ   เอกสารประกวดราคาจ้าง

line3

kk