ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม