โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

 0102

0304

 

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจัดกิจกรรมมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ