โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

 0201

0403

0506

 

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566