โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

pongppk.ac.th

สถานที่ติดต่อ : 

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

เลขที่ 161 หมู่ 13 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา  56140 

 

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ : 054 - 448356

โทรสาร  : 054 - 448359

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.