โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

นางอ้อยใจ  ทองเอก
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายสายัณห์  ชูประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุติวรรณ บุญศรี
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิตรวี  ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวเอ็มวิกา  สมศรี
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง