โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

นายพิษณุสรณ์  หวานเสียง
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายณัฐพันธุ์  แสงโฮ่ง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง