โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

นายธีรชัย   เสมานุสรณ์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายชัยณรงค์   วงศ์อนันต์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง