โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ  

นายธีชัย เสมานุสรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
โทร :: 088-299-6263
E-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายชำนาญ  อิทธยา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร :: 084-740-5356
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางณิราพร   อิทธิยา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทร :: 081-020-8930
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวิรัตน์   ดวงแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
โทร :: 098-816-4958
E-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.